Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Xúc tiến đầu tư, công tác đem lại hiệu quả đầu tư cho Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình

Một trong những điểm thành công để xây dựng nên Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đó là công tác xúc tiến,quản bá hình ảnh Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình tới các nhà đầu tư có tiềm năng.

Đối với quan điểm ban đầu của Lãnh đạo ban quản lý thì xúc tiến đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tập trung xúc tiến đầu tư các đối tác chiến lược, các địa bàn, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài vào Công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình; khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển tốt các hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ và du lịch; giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư. Tập trung tạo điều kiện cho các dự án đã thu hút được triển khai thực hiện nhanh chóng và thuận lợi. Coi trọng và cung cấp thông tin nhanh nhất, chính xác nhất cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Công viên. Tập trung thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, có đủ năng lực, kinh nghiệm vào các lĩnh vực: vui chơi giải trí, dịch vụ, du lịch sinh thái, bảo tồn động vật, …

 

 Ngay từ đầu năm 2023, Lãnh đạo Ban quản lý đã tập trung chỉ đạo, triển khai và ban hành Kế hoạch Xúc tiến đầu tư vào Công viên số 18/KH-BQL ngày 08/5/2023 của Ban quản lý theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh nhằm kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.     Lập và duy trì cổng thông tin điện tử Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, để đăng tải các thông tin, tài liệu quảng bá, giới thiệu hình ảnh Công viên trên các trang thông tin đại chúng. Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư cho Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Việt) triển khai giai đoạn II của Dự án đầu tư xây dựng trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình.          Phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Việt) thực hiện các bước chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á thuộc Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sang nguồn vốn xã hội hóa với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng do Four Paws Thụy sĩ tài trợ không hoàn lại.      Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đón tiếp và làm việc với 02 đoàn khách nước ngoài với tổng kinh phí là: 57.000.000 đồng nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư. Công tác triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 đang thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới  ban quản lý se thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sự gắn kết hợp lý, có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài vào Công viên đảm bảo mục tiêu xây dựng theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh sự phối hợp, gắn kết với các Sở, ban, ngành, địa phương trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn, xây dựng các chương trình, hoạt động cụ thể; cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình với các lĩnh vực: Du lịch, vui chơi, giải trí, dịch vụ đảm bảo mục tiêu, tiến độ thực hiện Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  Kết hợp phát triển kinh tế, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên với bảo vệ môi trường bền vững và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đảm bảo các điều kiện thiết yếu về cơ sở hạ tầng cho các nhà đầu tư. Tạo điều kiện, cơ hội đầu tư một cách tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào Công viên.

Các công tác xúc tiến cụ thể như:  Tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cấp, sửa chữa pa nô quy hoạch 1/500 xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình. Hỗ trợ, đón tiếp các nhà đầu tư  trong nước và nước ngooài tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư khi chuẩn bị thực hiện đầu tư tại Công viên.

Để thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư Ban Lãnh đạo đã chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng Kế hoạch đề ra. Thường xuyên tổ chưc tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch chương trình Xúc tiến đầu tư tới viên chức và người lao động .

Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức tập huấn trong và ngoài nước từng bước nâng cao trình độ cán bộ Ban quản lý làm công tác xúc tiến đầu tư.

Bài: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2