Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đánh giá phân loại công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 755/QĐ-SNN ngày 17/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày 29/11/2023, Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá xếp loại, viên chức và người lao động năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị (Ảnh: HCTH)

Với mục tiêu nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.  Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.Tăng cường quản lý và sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng, tôn vinh, động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2023, với sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Lãnh đạo Ban quản lý cũng như sự nỗ lực các Bộ phận chuyên môn, tập thể Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên nhiều lĩnh vực như: lập điều chỉnh Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình; công tác chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á từ nguồn ngân sách nhà nước sang nguồn vốn xã hội hóa; đề tài khoa học; đẩy mạnh công tác thu hút, kêu gọi đầu tư tại Công viên...

Sau thời gian làm việc khẩn trương,nghiêm túc, công khai, minh bạch đơn vị đã có  kết quả đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động như sau:

          + Tổng số viên chức và người lao động đánh giá, xếp loại: 16 người (01 HĐLĐ chờ tuyển dụng chưa đủ thời gian để đánh giá).

          + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 4/17 (tỷ lệ là 23,5%).

          + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 12/17 (tỷ lệ là 70,5%).

          + Chưa đủ thời gian đánh giá, xếp loại: 1/17 (tỷ lệ là 6%).

Đồng thời với những thành tích đạt được trong năm 2023, Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình cũng đã đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình xét khen thưởng cho tập thể và cá nhân với các nội dung cụ thể như sau:

             - Hình thức khen thưởng:

             + Bằng khen UBND tỉnh Ninh Bình cho 01 tập thể.

             +  Đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 05 cá nhân.

            - Danh hiệu thi đua:

            + Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 02 danh hiệu.

            + Danh hiệu Lao động tiên tiến: 01 tập thể và 15 cá nhân

anh tin bai
anh tin bai

Một số hình ảnh tại Hội nghị (Ảnh: HCTH)

Tin: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2