Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghe báo cáo về việc điều chỉnh Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 11 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo về việc điều chỉnh Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Du lịch, Văn hóa và Thể thao,Văn phòng UBND tỉnh,đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn trình bày, báo cáo về việc điều chỉnh Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình; ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị, ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận thống nhất các nội dung như sau:

1. Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình là đề án quan trọng, có ý nghĩa, là ý tưởng táo bạo, quyết tâm cao để biến vùng đất khô cằn, rất khó khăn để thay đổi, phát triển mang tính hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn của khu vực không hấp dẫn thu hút đầu tư, thiếu vốn, kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng, do đó kết quả thực hiện các nội dung của đề án còn hạn chế. Để việc điều chỉnh Đề án đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung cao cho việc nghiên cứu, hoàn chỉnh nội dung Đề án đảm bảo chất lượng, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2023 đểxem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền; trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Làm rõ lý do tại sao phải điều chỉnh đề án; phân tích, đánh giá hiện trạng thu hút đầu tư,cơ cấu đầu tư,các khó khăn, vướng mắc cụ thể.

- Cập nhật tính kết nối liên vùng tuyến đường Đông - Tây đang được đầu tư xây dựng (thuận lợi cho việc bố trí các khu vực thương mại, dịch vụ, khu đô thị… bám theo tuyến đường Đông - Tây), đánh giá kỹ về thực trạng dân cư, khí hậu, thổ nhưỡng,cơ sở hạ tầng, tình hình thực hiện các dự án, hoạt động của các doanh nghiệp, biến động đất đai để nghiên cứu kỹ vềphạm vi Công viên,việc bố trí các khu chức năng, các phân khu và kết nối hạ tầng cho phù hợp,có liên hệ tổng thể với khu vựchuyện Nho Quan nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.

- Về nguồn vốn thực hiện: Nghiên cứu, tính toán, đề xuất nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ đầu tư cho các công trình hạ tầng thiết yếu để hỗ trợ, dẫn dắt đầu tư ngoài ngân sách; xác định rõ tỷ lệ vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương.

- Về thời gian thực hiện đề án: Nghiên cứu, tính toán về thời gian phù hợp với nguồn lực, lộ trình thực hiện và tính chất của đề án.

- Yêu cầu rà soát nội dung hồ sơ Đề án điều chỉnh phải mang tính tổng thể, khái quát cao, lược bớt các chi tiết cụ thể để thuận lợi cho quá trình thực hiện các bước tiếp theo.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trình tự, thủ tục Quy hoạch chung xây dựng Công viên và cập nhật các quy hoạch có liên quan (trong đó rà soát cập nhật các quy hoạch ngành, lĩnh vực của trung ương, quy hoạch vùng tỉnh, huyện) để đảm bảo Đề án đồng bộ với các quy hoạch, đảm bảo tính khả thi, tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì,hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trình tự, thủ tục đầu tư, cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiệnĐề ánvà rà soát, cập nhật nội dung Đề án đồng bộ với Quy hoạch tỉnh.

4.Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND huyện Nho Quan:Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tập trunghỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị Tư vấn trong công táckhảo sát, tính toán, lập điều chỉnh Đề án trên, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tin: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2