Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình phát động phong trào hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023”

 

anh tin bai

Hội nghị Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2023 (Ảnh: HCTH)

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là một sáng kiến của UNESCO nhằm tôn vinh và thúc đẩy các chính sách và thực tiễn giáo dục và học tập suốt đời trên phạm vi toàn thế giới. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 2/10/2011 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Kể từ đó đến nay, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trở thành một hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời đối với mỗi người dân và xây dựng xã hội học tập. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thế giới đang ở thời đại công nghệ 4.0, giáo dục và đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của sự phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Học tập là một nhu cầu cấp bách đối với mỗi cá nhân để có thể thích nghi với những thay đổi nhanh chóng và khẳng định giá trị nhân văn trong một thế giới toàn cầu hóa. Mục tiêu và cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Học tập để cùng chung sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và cho toàn xã hội.

Nhằm thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Ngày 02/10/2023, Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình phát động phong trào hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023 với mục đích tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng, nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập, đặc biệt là nhu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. Tập trung triển khai một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đơn vị, các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, viber…) về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, nâng cao chất lượng học tập. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại đơn vị.

- Triển khai các hoạt động của Tuần lễ nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 - Tổ chức hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hiệu quả, an toàn cho cán bộ, viên chức và người lao động.

  Bài: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2