Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

            Tại Hội nghị, Đồng chí Tô Văn Vượng, Giám đốc Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã chỉ rõ kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong năm 2023 đồng thời đưa ra phương hướng triển khai thực hiện những nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể như sau:

          * Kết quả đạt được năm 2023:

          - Về Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cũng như công tác lập điều chỉnh Đề án trình UBND tỉnh xin ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ điều chỉnh Đề án để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

          - Về Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á: Thực hiện tốt công tác tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc xây dựng phương án xử lý tài sản hình thành sau đầu tư và trình tự, thủ tục thu hút các nhà đầu tư để tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á.

- Về Dự án đầu tư xây dựng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình: Hỗ trợ Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (tổ chức Four Paws Việt) triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành giai đoạn I và đang tiếp tục triển khai giai đoạn II của dự án.

          - Về Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I tuyến đường giao thông Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nối với Quốc lộ 45 và Tỉnh lộ 479D: Hoàn thành công tác điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế BVTC) theo đúng quy định.

- Về Công tác xúc tiến đầu tư:

+ Chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2023 tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

          + Thực hiện phát sóng TVC quảng bá, giới thiệu Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình (10 lần).

          + Trong năm 2023, Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đón tiếp và làm việc với 06 đoàn khách nước ngoài nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư.

- Hoàn thành công trình Thay thế đường dây điện trần thành dây bọc; Duy tu bảo dưỡng hồ phòng cháy, chữa cháy kết hợp cấp nước; Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc tại Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định.

- Về Đề tài khoa học: Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của Đề tài khoa học: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất cây Sim làm nguyên liệu và phục vụ du lịch tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình” và được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đánh giá cao, đảm bảo theo đúng tiến độ thông qua công tác kiểm tra định kỳ.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC): Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cơ quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích và yêu cầu đề ra. Đa số cán bộ, đảng viên, viên chức đều nắm được những nội dung cơ bản các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo các Bộ phận, có trách nhiệm kiểm soát, phát hiện những biểu hiện nhằm loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; phải đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên; kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành.

* Khó khăn, vướng mắc:

- Về cơ chế chính sách: Cơ chế chính sách luôn thay đổi cũng như chưa có chính sách chuyển đổi từ nguồn vốn NSNN sang nguồn vốn XHH dẫn đến tiến độ thực hiện đổi hình thức đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á bị kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư.

- Về công tác xúc tiến đầu tư: Nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình còn hạn chế, chưa được bố trí kịp thời dẫn đến việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu đầu tư tại Công viên gặp nhiều khó khăn.

- Về công tác thực hiện đề tài khoa học: Do thời tiết nắng nóng, lượng mưa ít dẫn đến số cây chết tăng khiến việc triển khai Đề tài khoa học gặp nhiều khó khăn.

* Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

- Về Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình: Theo dõi, bám sát công tác điều chỉnh Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình khi UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Về Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á: Hoàn thành phương án xử lý tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á trình UBND tỉnh Ninh Bình xem xét, quyết định.

- Về Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I tuyến đường giao thông Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nối với Quốc lộ 45 và Tỉnh lộ 479D: Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình.

- Về Dự án đầu tư xây dựng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình: Tiếp tục hỗ trợ Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (tổ chức Four Paws Việt) triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình.

-  Về Đề tài khoa học: Triển khai Đề tài khoa học Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất cây Sim làm nguyên liệu và phục vụ du lịch tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình” theo đúng kế hoạch.

- Công tác khác:

+ Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ.

+ Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định.

+ Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trồng thay thế và rừng phòng hộ.

 

anh tin bai

Đồng chí Tô Văn Vượng, Giám đốc Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Ảnh: HCTH)

         Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, chủ động, nỗ lực, sáng tạo của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Ban quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của năm 2023 đồng thời cũng đề nghị, yêu cầu Ban quản lý cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm, đặc biệt là công tác lập điều chỉnh Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình và chuyển đổi hình thức đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị (Ảnh: HCTH)

anh tin bai

anh tin bai

Tin: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2