Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Phân tích, đánh giá hiện trạng khu vực xây dựng đề án và vùng lân cận tại thời điểm điều chỉnh đề án so với đề án đã được phê duyệt và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đươc duyệt.

Đối với phần hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Trên cơ sở các số liệu đã được khảo sát hiện trạng và các tài liệu, số liệu thu thập được của các cơ quan ban ngành địa phương để đánh giá lại hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của khu vực xây dựng đề án đến thời điểm điều chỉnh, làm cơ sở so sách, nhận xét về sự phát triển hạ tầng kỹ thuật từ khi đề án được phê duyệt đến thời điểm điều chỉnh và so sánh với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Các chuyên gia sẽ có  thời gian nghiên cứu đề án đã được phê duyệt, thảo luận chung đơn vị tư vấn thực hiện đề án điều chỉnh, phân tích, đánh giá, so sách, trình bày bảo vệ trước chủ đầu tư.

Đối với phần kinh tế xã hội: Trên cơ sở các số liệu đã được khảo sát hiện trạng và các tài liệu, số liệu thu thập được của các cơ quan ban ngành địa phương để đánh giá lại hiện trạng kinh tế xã hội của khu vực xây dựng đề án đến thời điểm điều chỉnh, làm cơ sở so sách, nhận xét về sự thay đổi về mặt kinh tế xã hội từ khi đề án được phê duyệt đến thời điểm điều chỉnh.

Đối với phần hiện trạng sử dụng đất: Trên cơ sở các số liệu đã được khảo sát hiện trạng và các tài liệu, số liệu thu thập được của các cơ quan ban ngành địa phương để đánh giá lại hiện trạng sử dụng đất của khu vực xây dựng đề án đến thời điểm điều chỉnh, làm cơ sở so sách, nhận xét về sự thay đổi về sử dụng đất từ khi đề án được phê duyệt đến thời điểm điều chỉnh.

Phần công tác bảo tồn, cứu hộ, gây nuôi động vật: Trên cơ sở các số liệu đã được khảo sát hiện trạng và các tài liệu, số liệu thu thập được của các cơ quan ban ngành địa phương để đánh giá lại hiện trạng lâm nghiệm, nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thổ nhưỡng của khu vực xây dựng đề án đến thời điểm điều chỉnh, làm cơ sở so sách, nhận xét về sự thay đổi về lâm nghiệm, nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thổ nhưỡng từ khi đề án được phê duyệt đến thời điểm điều chỉnh.

Phần phát triển/thu hút du lịch, giáo dục môi trường:Trên cơ sở các số liệu đã được khảo sát hiện trạng và các tài liệu, số liệu thu thập được của các cơ quan ban ngành địa phương để đánh giá lại hiện trạng phát triển du lịch và giáo dục môi trường của khu vực xây dựng đề án đến thời điểm điều chỉnh, làm cơ sở so sách, nhận xét về sự phát triển du lịch và giáo dục môi trường từ khi đề án được phê duyệt đến thời điểm điều chỉnh.

- Tất cả các phầnphân tích, đánh giá hiện trạng khu vực xây dựng đề án và vùng lân cận tại thời điểm điều chỉnh đề án so với đề án đã được phê duyệt và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đươc duyệt đều có chuyên gia chủ nhiệm đề án tham gia cùng.

Bài: NVKT
  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2