Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Những kết quả bước đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại Ninh Bình

Ngày 20/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 điều đó cho thấy quyết tâm rất cao của toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, theo đó ngày 28/01/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tại cấp xã trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Theo đó, các đơn vị thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Mô gồm 6 đơn vị: Thị trấn Yên Thịnh; xã Khánh Thịnh; xã Yên Từ; xã Yên Mạc; xã Yên Thành; xã Yên Đồng.  

Kế hoạch được căn cứ vào điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử của từng địa phương để triển khai các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số thành công, đồng bộ, đạt hiệu quả cao cho các xã trên cả 3 trụ cột là Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và gắn với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Theo kế hoạch, chuyển đổi số để góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với Chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Kế hoạch tạo tiền đề, kinh nghiệm để tiếp tục triển khai nhân rộng kết quả, mô hình chuyển đổi số ra các xã khác trên địa bàn huyện Yên Mô nói riêng và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; căn cứ các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng thời gian, tiến độ, đạt kết quả cao các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện không để gián đoạn các hệ thống thông tin; mất an toàn, an ninh mạng; làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị và người dân, doanh nghiệp tại địa phương.

Kế hoạch chú trọng sử dụng các giải pháp, nền tảng công nghệ số của Việt Nam (Make in Việt Nam), sử dụng công nghệ mở để đảm bảo sẵn sàng kết nối với các hệ thống dùng chung của tỉnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực phục vụ thiết thực cho công tác điều hành của Chính quyền, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, gồm: Về phát triển Chính quyền số, kế hoạch đề cập nâng cao chất lượng đội ngũ, tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của xã; Tổ chức tập huấn; Rà soát chữ ký số chuyên dùng; Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) của xã; Triển khai đường Truyền số liệu chuyên dùng; Triệt để sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; Triệt để sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh và Một cửa điện tử của xã; Nâng cấp trang thông tin điện tử (website).

Nội dung này cũng triển khai hệ thống truyền thanh thông minh; Triển khai phân hệ Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC); Triển khai Hệ sinh thái Hành chính công - Công dân số; Thực hiện tạo lập, thu thập dữ liệu, số liệu các ngành; Triển khai cho người dân trên địa bàn xã cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ Công dân số phục vụ người dân tra cứu, nộp hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến; tra cứu, tìm hiểu văn bản pháp luật; phản ánh các vấn đề về hiện trường, bất cập, vi phạm pháp luật cho chính quyền; nhận các thông tin thông báo từ chính quyền tới người dân.

Về Phát triển kinh tế số, kế hoạch đề cập phát triển thương mại điện tử; Triển khai thanh toán điện tử;  Xây dựng mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số.

Về phát triển xã hội số, sẽ ứng dụng các dịch vụ thông minh cho ngành Giáo dục và ngành Y tế.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện, cụ thể các nội dung nhiệm vụ về công tác chỉ đạo điều hành; Thu thập thông tin, điền phiếu khảo sát; xây dựng báo cáo hiện trạng; Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã huyện Yên Mô; Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của xã; Đưa nội dung chuyển đổi số vào các cuộc họp, hội nghị giao ban hằng tháng của huyện ủy, UBND huyện; Đảng ủy, UBND xã để lãnh đạo, chỉ đạo; Triển khai Đài truyền thanh thông minh…

Chuyển đổi số là 1 trong 3 khâu đột phá, 1 trong 5 chương trình trọng tâm của Ninh Bình

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ câu chuyện cụ thể về thí điểm chuyển đổi số ở xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh đã nhận thức được sự cần thiết phải thực hiện chuyển đổi số. Sau quá trình nghiên cứu, đặc biệt từ ngày 12/7/2020 khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về làm việc tại tỉnh Ninh Bình, Ninh Bình đã được chọn làm thí điểm với quyết tâm làm và được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Tỉnh đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chọn 01 xã và quyết tâm làm, thậm chí là còn phải làm nhanh để lấy tư liệu, thông tin để xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Đối với Ninh Bình, đây là việc làm mới, việc khó nên cần làm thí điểm cụ thể, trong một diện hẹp nhưng lại toàn diện nên quyết định chọn cấp xã. Xã Yên Hoà, huyện Yên Mô đã được chọn làm thí điểm chuyển đổi số là xã có 2.301 hộ dân với 7.557 nhân khẩu. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh chiếm là khoảng 70%.

Bước đầu các kết quả thí điểm chuyển đổi số tại Yên Hoà có thể kể đến như 100% văn bản chỉ đạo điều hành của xã được thực hiện trên môi trường mạng (trừ văn bản mật), đem lại sự nhanh chóng, kịp thời trong chỉ đạo điều hành; Thiết lập kênh giao tiếp giữa lãnh đạo xã và nhân dân thông qua hệ thống tin nhắn, ứng dụng “Công dân số” cho người dân trong xã để phổ biến giáo dục pháp luật; cảnh báo dịch bệnh, bão lụt, lịch sản xuất; cung cấp các dịch vụ hành chính công, phản ánh kiến nghị, tố giác tội phạm.

Chuyển đổi số ở Yên Hoà cũng thúc đẩy triển khai sổ liên lạc điện tử; quản lý thư viện; tuyển sinh; thanh toán không tiền mặt trong các trường học để phụ huynh học sinh dễ dàng nắm bắt tỉnh hình học tập của con, em mình; Triển khai hệ thống thanh toán điện tử; xây dựng mã địa chỉ bưu chính cho 100% cơ quan, hộ gia đình trên địa bàn xã qua nền tảng bản đồ số để phát triển thương mại điện tử.

Hợp tác xã Yên Hoà đã đưa một số sản phẩm như chạch sụn kho, chạch sụn sấy khô, chạch chiên, chuối tây sấy dẻo… lên sàn giao dịch. Đời sống của người dân được cải thiện, sản lượng bán hàng tăng gấp 4-5 lần; thu nhập mỗi thành viên hợp tác xã tăng từ 1,5-2 triệu đồng/tháng lên 5 triệu đồng/tháng.

Xã cũng đã cài đặt 1.300 tài khoản Bluezone phòng chống dịch Covid-19; 1.171 tài khoản Medici; 1.509 thành viên tham gia nhóm “Yên Hoà hỏi - Bác sĩ trả lời”, đã có 1.700 câu hỏi được bác sỹ tư vấn, giúp người dân được hưởng dịch vụ chất lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí. Đã lắp đặt 43 mắt camera an ninh tại 38 điểm trọng yếu trên địa bàn xã giúp phát hiện một số vi phạm qua chiết suất camera; 46 điểm loa truyền thanh của xã được áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết : “Từ chỗ chuyển đổi số đề cập rất mờ nhạt trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 22, đến nay tỉnh đã xác định xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số là 1 trong 3 khâu đột phá, 1 trong 5 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025, đó là "Đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao năng suất lao động”.

Ninh Bình đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh và xác định chuyển đổi số sẽ là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới.

Ninh Bình xác định rõ, công nghệ, kinh phí là điều quan trọng nhưng không phải là quyết định, mấu chốt là phải tìm ra bài toán hỗ trợ, các dịch vụ, tiện ích ảnh hưởng trực tiếp, nâng cao chất lượng cho người dân. Nói cách khác, lấy nhân dân làm trung tâm thì sẽ được đón nhận và lan toả. Hiện nay ở giai đoạn 1 thì kinh phí thực hiện tại xã Yên Hoà là khoảng 200 triệu đồng.

Tổng kết lại, bài học quý giá rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: “Việc mới, việc khó thì phải thí điểm; Từ chủ trương đưa vào thực tiễn; Từ thực tiễn, rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương; Càng mới, càng khó thì phải quyết tâm. chuyển đổi số chỉ có thể thành công khi trở thành chiến lược cốt lõi, bao trùm và có kế hoạch cụ thể”. Với những kết quả ban đầu rất khả quan chúng ta có thể tin tưởng, chuyển đổi số sẽ thay đổi mọi mặt: “Minh bạch hơn trong đánh giá, sử dụng cán bộ; tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, đặc biệt trong xây dựng Đảng; Số liệu rõ ràng là căn cứ để xây dựng, triển khai các chủ trương, đường hướng khoa học hơn; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, tạo động lực mới cho sự phát triển”./.

Bài: Tổng hợp

 

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2