Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Khảo sát, thu thập tài liệu khu vực xây dựng đề án và vùng lân cận tại thời điểm điều chỉnh đề án xây dựng Công viên.

Việc khảo sát hiện trạng và thu thập các tài liệu có liên quan của các cơ quan ban ngành địa phương về hạ tầng giao thông trong vùng xây dựng đề án và khu vực lân cận để lấy số liệu cho việc phân tích đánh giá lại hạ tầng giao thông làm cơ sở để so sách với hiện trạng hạ tầng giao thông trong đề án đã phê duyệt. Trong phần này đề xuất 2 chuyên gia tư vấn có chuyên môn về giao thông thực hiện, trong đó cần 01 chuyên gia nhóm II và 01 chuyên gia nhóm III thực hiện.

 Khảo sát hiện trạng và thu thập các tài liệu có liên quan của các cơ quan ban ngành địa phương về hạ tầng cấp thoát nước, xử lý nước thải và chất thải rắn trong vùng xây dựng đề án và khu vực lân cận để lấy số liệu cho việc phân tích đánh giá lại hạ tầng cấp thoát nước, xử lý nước thải và chất thải rắn làm cơ sở để so sách với hiện trạng hạ tầng cấp thoát nước, xử lý nước thải và chất thải rắn trong đề án đã phê duyệt.

Khảo sát hiện trạng và thu thập các tài liệu có liên quan của các cơ quan ban ngành địa phương về hạ tầng cấp điện và thông tin liên lạc trong vùng xây dựng đề án và khu vực lân cận để lấy số liệu cho việc phân tích đánh giá lại hạ tầng cấp điện và thông tin liên lạc làm cơ sở để so sách với hiện trạng hạ tầng cấp điện và thông tin liên lạc trong đề án đã phê duyệt.

 Khảo sát hiện trạng các công trình xây dựng và thu thập các tài liệu có liên quan của các cơ quan ban ngành địa phương trong vùng xây dựng đề án và khu vực lân cận để lấy số liệu cho việc phân tích đánh giá lại hiện trạng công trình xây dựng làm cơ sở để so sách với hiện trạng công trình xây dựng trong đề án đã phê duyệt.

- Khảo sát hiện trạng và thu thập các tài liệu liên quan đến hiện trạng kinh tế xã hội như dân cư, lao động; văn hóa xã hội; phát triển kinh tế; khí hậu, thủy văn... của các cơ quan ban ngành địa phương khu vực xây dựng đề án và vùng lân cận để lấy số liệu cho việc phân tích đánh giá lại hiện trạng kinh tế xã hội làm cơ sở để so sách với hiện trạng kinh tế xã hội trong đề án đã phê duyệt. Phần này cần 2 chuyên gia tư vấn có chuyên môn về kinh tế hoặc văn hóa mức II thực hiện.

 Khảo sát hiện trạng và thu thập các tài liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng đất của các cơ quan ban ngành địa phương bao gồm Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác; Đất đồi núi chưa sử dụng; Núi đá không có rừng cây; Đất đá lộ đầu chưa sử dụng; Đất 1 lúa; Đất trồng cây ăn quả lâu năm; Đất trồng cây lâu năm khác; Đất ở tại nông thôn; Đất có rừng trồng phòng hộ; Đất có rừng trồng sản xuất; Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo; Đất thủy lợi; Đất chuyên nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Đất nghĩa trang, nghĩa địa; Đất sản xuất VLXD, gốm sứ; Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; Đất bằng trồng cây hằng năm khác; Đất phi nông nghiệp khác; Sông, suối; Giao thông của khu vực xây dựng đề án để lấy số liệu cho việc phân tích đánh giá lại hiện trạng sử dụng đất để so sách với hiện trạng sử dụng đất

Khảo sát hiện trạng chăn nuôi, động vật, lâm nghiệm, nông nghiệp, trồng trọt, thổ nhưỡng trong vùng xây dựng đề án và khu vực lân cận, thu thập các tài liệu có liên quan của các cơ quan ban ngành địa phương để lấy số liệu cho việc phân tích đánh giá lại hiện trạng lâm nghiệm, nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thổ nhưỡng làm cơ sở để so sách với hiện trạng lâm nghiệm, nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thổ nhưỡng trong đề án

Khảo sát hiện trạng du lich và giáo dục môi trường… trong vùng xây dựng đề án và khu vực lân cận, thu thập các tài liệu có liên quan của các cơ quan ban ngành địa phương về phát triển du lịch và giáo dục môi trường để lấy số liệu cho việc phân tích đánh giá lại hiện trạng phát triển du dịch và giáo dục môi trường…  làm cơ sở để so sách với hiện trạng phát triển du dịch và giáo dục môi trường.

Bài, ảnh: NVKT

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2