Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn BQL công viên ĐVHD Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028: Những dấu ấn của một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình  đã có nhiều sáng tạo, nhiều giải pháp, sáng kiến, tạo động lực cho các đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua. Các đồng chí trong BCH Công đoàn luôn tâm huyết, nhiệt tình cố gắng khắc phục những hạn chế khó khăn, phát huy vai trò trong tổ chức hoạt động phong trào. Vì thế, tổ chức Công đoàn công đoàn Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình luôn là khối thống nhất, phát huy được sức mạnh, tinh thần tương thân tương ái trong mỗi cán bộ, đoàn viên.

anh tin bai

Ảnh: Công đoàn tham gia giao ban, tuyên truyền các chủ trương chính sách

Ông Phan Đức Thịnh, Chủ tịch Công đoàn công đoàn Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2018-2023 cho biết: Hiện nay Công đoàn BQL  có 17 đoàn viên với 3 tổ công đoàn. Tuy nhiên do đặc thù nhiệm vụ chính trị được giao, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch và lâm nghiệp đang còn nhiều khó khăn, số lượng cán bộ công đoàn ít, kinh phí hoạt động hạn hẹp, thu nhập cán bộ đoàn viên thấp chủ yếu dựa vào lương, đời sống cán bộ còn nhiều khó khăn, điều này đã có ảnh hưởng nhất định đến kết quả của hoạt động của công tác công đoàn

anh tin bai

Ảnh: Công đoàn tham gia công tác nghiên cứu khoa học

Song với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ qua, công đoàn Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã có cố gắng, vừa duy trì giữ vững được nề nếp, kế thừa truyền thống vừa động viên cán bộ, đoàn viên làm tốt công tác chuyên môn, tham gia các hoạt động phong trào như Phong trào “Tham mưu giỏi, quản lý giỏi, phục vụ tốt”, phong trào “Lao động sáng tạo”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… gắn với cuộc vận động, xây dựng người CBCC,VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…; tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ người nghèo; hoạt động thể dục thể thao.  

anh tin bai

Ảnh: Công đoàn phối hợp đoàn thanh niên dọn dẹp xung quanh đơn vị

 Không chỉ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai đầy đủ các hoạt động của Công đoàn cấp trên, các tấm gương điển hình trong các phong trào, hàng năm Công đoàn Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình còn phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức dân chủ, phát động và đăng ký các phong trào thi đua từ các tổ công đoàn đến các đoàn viên; Phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi động viên gia đình cán bộ có người ốm đau, gia đình chính sách; thực hiện các chế độ chính sách kịp thời như xét nâng lương định kỳ, vượt khung, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ tạo điều kiện cho cán bộ an tâm công tác.

anh tin bai
  

Ảnh: Công đoàn tham gia các hội nghị tuyên truyên của cấp trên

Nhờ đó, nhiệm kỳ qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song nhiều đề án chương trình được triển khai thực hiện, các phong trào thi đua luôn đạt và vượt các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, công đoàn Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã góp phần rất lớn cùng với chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, mang lại những kết quả quan trọng trong phong trào xây dựng kinh tế tập thể, giúp các BQL Công viên  hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, đào chuyên môn cho người lao động...

Có được những kết quả đó, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT, cấp ủy cơ quan; sự phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện của chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của cán bộ đoàn viên trong cơ quan với truyền thống đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ;  và đặc biệt là vai trò lãnh đạo của BCH Công đoàn. BCH công đoàn Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình luôn chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng phong trào thi đua sát với hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan; đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan để lồng ghép và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CBCC,VC phù hợp với điều kiện của đoàn viên trong mỗi giai đoạn.

Hướng tới Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, mong rằng BCH mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình mới, chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua; vận động, khuyến khích đoàn viên học tập rèn luyện nâng cao trình độ, đăng ký các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, có nhiều việc làm thiết thực để đóng góp vào sự phát triển kinh tế tập thể, BQL Công viên, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Tổng hợp

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2