Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Đoàn thanh niên Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình phát huy năng lực trong công tác chuyển đổi số.

Chủ đề công tác năm 2023 được Đoàn TNCS Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bìh xác định là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn thanh niên Ban quản lý”; Trong tháng thanh niên năm 2023 mang chủ đề: "Học tập và đổi mới nâng cao chuyển đổi số". Có thể thấy đây là quyết tâm lớn của tổ chức Đoàn thanh niên Ban quản lý trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số.

Cùng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ đã có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Thời gian qua, được sự quan tâm của Chi bộ Ban quản lý Đoàn thanh niên đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng đơn vị chuyển đổi số đê tham gia xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên có thể thấy rõ trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng đoàn viên, thanh niên tại Ban quản đã hướng dẫn người dân tại khu vực đơn vị đóng, hướng dẫn người dân tại địa phương mình ở hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid cũng như tạo mã QR để tiện lợi khi khai báo y tế, hỗ trợ hoạt động truy vết và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cũng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ chức Đoàn đã ứng dụng công nghệ số vào họp trực tuyến, sinh hoạt chi đoàn trực tiếp.

Đặc biệt, thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề: Học tập và đổi mới nâng cao chuyển đổi số", các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ. Nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; khẳng định rõ tinh thần tiên phong, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong tham gia chuyển đổi số. Tổ chức Đoàn đã chủ động cụ thể hóa “chuyển đổi số” thành mô hình, giải pháp, công trình, phần việc của đoàn viên thanh niên trong tháng 3, nhất là các hoạt động hỗ trợ nhân dân về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh điện tử… Thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đã giúp thông điệp “chuyển đổi số” thấm sâu Thực tế cho thấy, chuyển đổi số có thể được thực hiện thông qua các phương thức như thi trực tuyến, hội nghị trực tuyến, đánh giá trực tuyến, nên đã nằm trong tất cả các mảng công tác từ tuyên truyền giáo dục, đến các phong trào hành động và chương trình đồng hành của đoàn thanh niên ban quản lý. Đặc biệt, chuyển đổi số còn thể hiện ở việc cán bộ, đoàn viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với nền tảng số. Nói cách khác, trong tất cả các mặt hoạt động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn đều có giải pháp chuyển đổi số; đây là điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, năng lực sáng tạo trong tham gia thực hiện chuyển đổi số.

Trên cơ sở đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn thanh niên Ban quản lý cần tích cực thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, đoàn viên thanh niên; chú trọng phát triển áp dụng cái mới, cái sáng tạo như tích cực sử dụng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, quản lý tổ chức; số hóa văn bản và khai thác các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến để triển khai các hoạt động, phong trào thanh niên, góp phần chuyên nghiệp và hiện đại hóa công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về quá trình chuyển đổi số của quốc gia.

Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, cán bộ, đoàn viên thanh niên cần chủ động tham mưu, góp ý với cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, về các giải pháp giúp thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi, có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng, cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống./.

Bài: Tổng hợp

 

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2