Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình những kết quả đạt được

Kết quả triển khai thực hiện đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Tổng số nguồn vốn đã bố trí là 159,316 tỷ đồng/2.121 tỷ đồng (chiếm 7,51%). Trong đó đầu tư cho các hạng mục: Lập quy hoạch xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình; lập Đề án tổng thể; cắm mốc giới quy hoạch, rà phá bom mìn; các dự án thành phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á; dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I tuyến đường giao thông Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nối với Quốc lộ 45 và Tỉnh lộ 479D; dự án phòng cháy, chữa cháy kết hợp cấp nước Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

 Trong đó đã lập và công bố các đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000: UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 21/9/2012, với diện tích nghiên cứu là 1.488,00 ha và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình, với diện tích nghiên cứu giảm còn 1.155,43ha;

Lập và công bố các đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nuôi thả thú dữ châu Á thuộc dự án xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, với diện tích nghiên cứu là 31,90ha; Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 04/4/2016, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, với diện tích nghiên cứu là 779,28ha và  Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Phân khu Cây xanh sinh thái thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, với diện tích nghiên cứu là 360,09 ha;

Đã triển khai được một số dự án thành phần thuộc đề án tổng thể như: Đã cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng công viên ĐVHD Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình. Tổng quỹ đất đã được đền bù, giải phóng mặt bằng đến thời điểm hiện tại, quỹ đất thu hồi đền bù, GPMB để thực hiện các dự án đã phê duyệt được 55,1ha/1.155,43ha.

          Thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ mặt bằng Dự án. Dự án rà phá bom, mìn, vật nổ mặt bằng dự án xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình. Được Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định 4637/QĐ-BQP ngày 09/11/2014 với tổng dự toán 54,7 tỷ đồng và đã thực hiện xong.

Triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á. Dự án thành phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 24/8/2016, với diện tích nghiên cứu là 31,90ha; tổng mức đầu tư là 74,5 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách nhà nước; thời gian thực hiện 2014-2018; Tổng vốn đã cấp cho dự án là 35,809 tỷ đồng/74,5 tỷ đồng, đạt 48% giá trị tổng mức đầu tư, năm 2017 dự án đã phải tạm dừng thi công.

Triển khai dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I tuyến đường giao thông Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nối với Quốc lộ 45 và Tỉnh lộ 479D.Dự án được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 với tổng mức đầu tư là 82 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2016-2020. Tổng vốn cấp cho dự án là 36,561 tỷ đồng/82 tỷ đồng đạt 44,5% giá trị tổng mức đầu tư. Từ năm 2017 đến năm 2020 dự án không được bố trí vốn, đã dừng thi công.

Triển khai dự án phòng cháy, chữa cháy kết hợp cấp nước Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.Được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 11/06/2020 với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2020-2021.Tổng số vốn cấp cho dự án là 10 tỷ đồng/10 tỷ đồng, dự án đã thi công, nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

          Đối với công tác thu hút đầu tư. UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình với tổng mức đầu tư là: 204,888 tỷ đồng/5.247 tỷ đồng (chiếm 3,90%). Hiện nay, giai đoạn I của dự án đã hoàn thành và đã tiếp nhận được 49 cá thể gấu, giải quyết cho 40 lao động chủ yếu là lao động địa phương, giai đoạn II của dự án đang triển khai công tác đầu tư xây dựng. Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã công nhận Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình là điểm du lịch tại Quyết định số 220/QĐ-UBND. Ngày 19/6/2020, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt đã có Văn bản số 31/CV-FPV gửi UBND tỉnh Ninh Bình đầu tư 350 tỷ đồng vào Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á.

Để công tác xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra Ban quản lý Công viên đã triển khai tích cực đồng bộ các giải pháp về quy hoạch về giải phóng mặt bằng và thi công. Trong thời gian tới sẽ đề xuất và kiến nghị với các cấp và các ngành ưu tiên đầu tư vào xây dựng Công viên để sớm đi vào hoạt động.

Bài, ảnh: HC-TH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2