Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Công tác chăm lo công đoàn viên Ban quản lý Công viên năm 2022 những thành quả ​

Năm 2022 chào mừng 77 năm ngày thành lập ngành Nông nghiệp và PTNT; cùng với chuyên môn, công đoàn các đơn vị trong đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm.

 Kết quả đạt được trên từng lĩnh vực chung.

Đã tham mưu cho Lãnh đạo Ban lập hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I tuyến đường giao thông Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nối với Quốc lộ 45 và Tỉnh lộ 479D trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đầu tư xây dựng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình: Thực hiện hỗ trợ trong công tác GPMB và hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư cho tổ chức Four Paws triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình.

Đặc biệt trong năm Công đoàn Ban quản lý đã tham mưu cho Lãnh đạo Ban hoàn thành Đề tài khoa học: “Nghiên cứu, tuyển chọn, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển một số loài hoa Ban tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình” và đã được Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, đánh giá cao kết quả đạt được và thực hiện triển khai Đề tài khoa học: “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất cây Sim làm nguyên liệu và phục vụ du lịch tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình” theo đúng kế hoạch.

Thường xuyên triển khai, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhằm phát huy tính chủ động và tinh thần đấu tranh về PCTN, TC. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và nhiều văn bản khác.

Công tác chăm lo đời sống và người lao động

Tiếp tục thực hiện chủ trương vì lợi ích đoàn viên, Công đoàn cơ sở đã tập trung chỉ đạo công đoàn các bộ phận xác định nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo thiết thực, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCVLĐ, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền triển khai nhiều hoạt động, chia sẻ, hỗ trợ, tạo động lực, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCV và NLĐ ; phối hợp với chính quyền có các giải pháp đảm bảo quyền lợi, an toàn cho CBCV và NLĐ  trong tình hình dịch bệnh.

Công đoàn Ban quản lý đã phối hợp với Chính quyền tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân Yêu thương” gặp mặt các gia đình cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Hoạt động ý nghĩa đã được toàn thể đoàn viên công đoàn ủng hộ và tham gia nhiệt tình.

Công đoàn cơ sở Ban quản lý đã có nhiều giải pháp đồng bộ, chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBCV VÀ NLĐ  ; ổn định hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của ngành. Đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CBCV và  NLĐ : tu sửa nhà công vụ, hỗ trợ kinh phí xây dựng bếp ăn, công trình nước sạch, nhà vệ sinh, tủ sách pháp luật, sân chơi, bãi tập,... giúp nâng cao đời sống, tạo động lực cho CBCV và  NLĐ  yên tâm công tác. Với nhiều hình thức đa dạng và sáng tạo, công đoàn đã chủ động tạo nguồn quỹ, kịp thời trợ cấp khó khăn và thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên công đoàn khi ốm đau, tai nạn rủi ro.

Công đoàn cơ sở đã triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; chủ động tìm kiếm, vận động tranh thủ các nguồn hỗ trợ, tài trợ để tăng nguồn lực cho các hoạt động, tăng phúc lợi cho đoàn viên.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn ngành chỉ đạo công đoàn cơ sở các đơn vị chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho CBCV và NLĐ   với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, động viên đội ngũ phấn khởi, ổn định cuộc sống, ổn định công tác. Tạo phong trào thể dục thể thao như cầu lông, bóng bàn và một hoạt động động văn hóa khác.

Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia quản lý xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Công đoàn ngành phối hợp với Lãnh đạo Ban quản lý chỉ đạo các các bộ phận thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức viên chức và người lao động theo quy định; chỉ đạo công đoàn bộ phận tập trung làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCV và NLĐ  ; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc, qua đó kiến nghị đề xuất với chính quyền có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo chế độ chính sách cho CBCV và NLĐ . Năm học 2022 hầu hết các chế độ, chính sách có liên quan đến NGNLĐ đã được đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo được sự phấn khởi và niềm tin của đội ngũ công đoàn viên đối với tổ chức công đoàn.

Tham gia bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên tại các hội đồng thi đua khen thưởng các cấp; phân công, bổ nhiệm, luân chuyển CBCV và NLĐ  , xét chọn danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, đề nghị tặng bằng khen đối với công đoàn viên cơ sở. Công đoàn các đơn vị thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, đóng BHXH, BHYT, BHTN.

 Công tác tuyên truyền, giáo dục

Công đoàn cơ sở đã tuyên truyền công tác đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của CBCV và NLĐ. Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của Công đoàn, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sáng tạo như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi hội thảo, các diễn đàn, thiết kế tờ rơi, youtube sinh động, treo pano, khẩu hiệu, áp phích...  Để nâng cao hiểu biết về kiến thức và nghiệp vụ tuyên truyền của cán bộ công đoàn, Công đoàn cơ sở đã tuyên truyền, cập nhật kiến thức, văn bản pháp luật cho hơn 18 cán bộ công đoàn, vận động CBCV NLĐ  tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển đảo về pháp luật Việt Nam.

          Các phong trào thi đua

          Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ; Phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa công sở”, Gia đình nhà giáo văn hóa” ­­ được duy trì và triển khai sâu rộng trong tới toàn thể công đoàn viên. Các nội dung của phong trào thi đua trở thành việc làm thường xuyên, tạo môi trường làm việc an toàn, văn minh; đồng thời đã huy động được các lực lượng xã hội tham gia tạo dựng môi trường làm việc trong và ngoài đơn vị, góp phần cải tạo cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng làm việc toàn diện.

Các cuộc vận động

Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được CBCV và NLĐ trong đơn vị nhiệt tình tham gia, hưởng ứng. CĐN đã hỗ trợ. Công đoàn Ban quản lý đã vận động CBCV và  NLĐ   quyên góp, hỗ trợ các tỉnh Miền Trung khắc phục thiên tai bão lũ; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh…ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đó ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống dịch COVID-19 trên 40 triệu đồng, hơn 100 lượt tin nhắn; quyên góp tiền và hiện vật như quần áo, sách vở cho học sinh nghèo trong và ngoài tỉnh[2]; các CĐCS vận động 03 CBCV và NLĐ  tham gia hiến máu nhân đạo.

          Công tác nữ công

Căn cứ vào chương trình công tác nữ công và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công đoàn đã chỉ đạo Ban nữ công Công đoàn đơn vị xây dựng chương trình công tác nữ năm 2022 và chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Công đoàn các đơn vị đã phối hợp với chính quyền tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác nữ công, lựa chọn hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả hơn, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nữ CBCV và NLĐ  ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; vận động nữ CBCV và NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động của ngành; xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; giới thiệu cán bộ nữ tham gia quản lý; phối hợp tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm của nữ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Phong trào hoạt động nữ CBCV và NLĐ trong ngành được tổ chức có nền nếp, đóng góp tích cực vào phong trào hoạt động công đoàn chung của đơn vị. CĐCS đơn vị phối hợp với chính quyền tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều hoạt động phong phú: gặp mặt kỷ niệm, tọa đàm, trao đổi với các chủ đề: nâng cao hiệu quả công tác nữ công và bình đẳng giới, những quy định mới của Nhà nước, của ngành liên quan đến nữ CBCV và NLĐ..       

Năm 2022, các cấp công đoàn Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng làm việc tại đơn vị.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện để CBCV và NLĐ  đổi mới, sáng tạo, thích ứng với điều kiện thực tiễn, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo tốt hơn cho CBCV và NLĐ; công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, tác động tích cực tới cộng đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của CBCV và  NLĐ  được quan tâm, chăm lo, cải thiện hơn; tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các đơn vị và nâng cao chất lượng làm việc; CBCV và NLĐ có trách nhiệm cao hơn trong xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị vững mạnh, dân chủ, đoàn kết và đổi mới.

Bài, ảnh: HCTH 

 

 

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2