Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
CHI BỘ BAN QUẢN LÝ CÔNG VIÊN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUỐC GIA TẠI TỈNH NINH BÌNH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

        Chi bộ Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình với 11 đảng viên. Với nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương chủa Đảng và chinh sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ, chăm lo đời sống cho Đảng viên, cán bộ viên chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, trong thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo của lãnh đạo ban quản lý và cùng sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động  trong hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả đáng kể đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan.

           Trong quá trình hoạt động, Chi bộ ban quản lý luôn xem công tác tác giáo dục tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, để nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên. Nội dung sinh hoạt, tuyên truyền luôn đa dạng phong phú, hình thức tổ chức hợp lý để tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia, đặc biệt là kịp thời triển khai các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, Điều lệ đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với nhiệm vụ quản lý bảo vệ phát triển rừng, dần trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và gần đây là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chất lượng phong trào thi đua yêu nước, ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên và người lao động ngày càng nâng cao góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

          Chi ủy đã tuyên truyền đến các đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ & phát triển rừng thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR được triển khai dưới nhiều hình thức, đa dạng về nội dung như mở lớp, dùng bảng, biển, phát tờ rơi, đường dây nóng…cùng với đó là việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, họp thống nhất giữa UBND xã Kỳ Phú, Ban quản lý rừng phòng hộ Nho Quan thường xuyên, kịp thời đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gia đình, các cộng đồng tham gia ý thức tốt trách nhiệm; nghĩa vụ của mình, thường xuyên tuần tra; kiểm tra bảo vệ  rừng và kịp thời thông tin; xử lý khi thấy vi phạm. Kết quả trong 5 năm rừng được bảo vệ tốt, ít chịu tác động xấu từ con người, không có vụ cháy rừng nào xảy ra, không có vụ khai thác gỗ làm củi và lấy đá cảnh trên rừng nâng độ che phủ rừng.

  Triển khai thực hiện khoán bảo vệ rừng 130 ha/năm. Việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đúng theo tâm tư nguyện vọng của người dân và được đầu tư trong điểm đã phát huy và mang lại những hiệu quả tích cực đối với đời sống của người dân trong khu vực, tạo công ăn việc làm cho hộ dân tham gia đồng thời giúp các hộ này có một nguồn thu nhập lớn từ những lô rừng trồng được hỗ trợ vốn của dự án. Từ đó đã nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế cải thiện đời sống. Mặt khác đã gắn được quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

     Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua sẽ là tiền đề để Chi bộ Ban quản lý tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng phát triển một cách bền vững.

 Một số hình ảnh

anh tin bai

anh tin baianh tin bai

Bài, ảnh: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2