Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Bộ máy tổ chức

Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình  là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình thực hiện chức năng tham mưu, giúp Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình quản lý nhà nước về Dự án xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ  quyền của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình.

Bộ máy tổ chức bao gồm:

- 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- 02 Bộ phận chuyên môn:

Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;

Bộ phận Nghiệp vụ - Kỹ thuật.

  • Từ khóa :
Tin khác
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2