Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
BQL Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét thi đua đơn vị năm 2022.

Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 1648/SNN-TC ngày 18/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức. Ngày 1/12/2022 Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đánh giá phân loại công chức, viên chức đơn vị năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình  phát biểu khai mạc hội nghị

Với mục tiêu nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của đội ngũ CB, CC, VC trong đơn vị.  Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.Tăng cường quản lý và sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ CC-VC và người lao động; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng, tôn vinh, động viên, khuyến khích CC-VC và người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

 

Trong năm 2022, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cán bộ công nhân viên chức và người lao động  quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua 01 năm phấn đấu, hầu hết các chỉ tiêu đều đat,  góp phần vào thành tích chung của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sau thời gian làm việc khẩn trương,nghiêm túc, công khai, minh bạch đơn vị đã có  kết quả đánh giá như sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 12 đồng chí.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 5 đồng chí.

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí

- Không hoàn thành nhiệm vụ:  0 đồng chí.

Ảnh: Hội nghị đánh giá CC, VC, NLĐ

Tin: Phan Thịnh

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2