Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Ban quản lý Công viên động vật hoang Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình những thành quả đạt được trong năm 2022

Trong năm 2022 Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã triển khai và thực hiện nghiêm túc tới cán bộ, viên chức và người lao động các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Sở Nông nghiệp và PTNT.

          Công tác chuyên môn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Lập hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I tuyến đường giao thông Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nối với Quốc lộ 45 và Tỉnh lộ 479D trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á đã hoàn thành quyết toán dự án và triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 185/QĐ-STC ngày 12/8/2022 của Sở Tài Chính về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á. Bên cạnh đó còn phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

Đặc biệt công tác thu hút vốn đầu tư vào công viên được chú trọng và quan tâm đến công tác xây dưng Dự án đầu tư xây dựng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình như: Thực hiện hỗ trợ trong công tác GPMB và hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư cho tổ chức Four Paws triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình.

Bên cạnh đó các chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 đã được ban hành, triển khai và ban hành Kế hoạch Xúc tiến đầu tư số 02/KH-BQL ngày 25/2/2022 của Ban quản lý nhằm kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong năm 2022, Ban quản lý đã tổ chức đón tiếp 05 đoàn khách nước ngoài và 02 đoàn khách trong nước đến làm việc để thực hiện nghiên cứu, đề xuất các phương án Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á.  Thực hiện quảng bá, thu hút các nhà đầu tư, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình. Lập và duy trì cổng thông tin điện tử Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, để đăng tải các thông tin, tài liệu quảng bá, giới thiệu hình ảnh Công viên trên các trang thông tin đại chúng.

          Công tác nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng và triển khai một cách quyết liệt đã đạt được một số thành quả như: Hoàn thành Đề tài khoa học: “Nghiên cứu, tuyển chọn, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển một số loài hoa Ban tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình” và đã được Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, đánh giá cao kết quả đạt được. Thực hiện Đề tài khoa học: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất cây Sim làm nguyên liệu và phục vụ du lịch tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình” theo đúng kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cũng triển khai một cách quyết liệt. Trên cơ sở mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07/KH-BQL ngày 10/9/2021 để cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 đạt hiệu quả cao.

 Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thường xuyên triển khai, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhằm phát huy tính chủ động và tinh thần đấu tranh về PCTN, TC. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và nhiều văn bản khác. Ban quản lý đã thực hiện xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PCTN; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương, Ban Chỉ đạo của Trung ương về PCTN; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về công tác PCTN, TC (Kế hoạch số 05/KH-BQL ngày 22/3/2022).

Ban quản lý đóng trên địa bàn của 02 xã, cũng như thực hiện nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Do vậy trong qua trình thực hiện công việc, Ban quản lý đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đặc biệt với chính quyền địa phương sở tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ gìn trận tự an ninh trên địa bàn.

 Ban quản lý đóng trên địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn, để duy trì, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động, Lãnh đạo Ban đã quan tâm, sâu sát giao cho Đoàn thanh niên xây dựng vườn rau, chăn nuôi nhằm cải thiện đời sống. Đảm bảo các khoản lương, bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân viên theo đúng quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Duy trì bếp ăn tập thể, chăm lo, đảm bảo đời sống cho công nhân viên, tạo môi trường làm việc đoàn kết, trong sạch, xây dựng tập thể vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số nhược điểm như: Đề án xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã được phê duyệt tại Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ hiện tại triển khai rất chậm so với phân kỳ đầu tư do không được cấp vốn. Trong công tác GPMB gặp nhiều khó khăn do các chính sách về công tác GPMB còn chưa đồng bộ giữa các cấp, ngành và địa phương.  Địa điểm làm việc của cơ quan ở vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn việc đi lại của cán bộ và người lao động gặp nhiều khó khăn.

Khắc phục những khó khăn trong năm 2022 tập thể ban quản lý Công viên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và phấn đấu trong năm 2023 tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao cho.

Một số hình ảnh hoạt động của Ban trong năm 2022

 

 

Công tác khảo sát chuyển đổi khu thú dữ Châu Á

Ảnh: Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào công viên

 

Hình ảnh hội nghị ban quản lý

Hình ảnh hội thảo đề tài hoa Ban

Triển khai thực hiện đề tài hoa Sim

Làm việc với công ty tư vấn IDIC về điều chỉnh đề án tổng thể

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2